Inteligentní funkce

Inteligentní analýza

Základní

 • Detekce pohybu v obraze
 • Překročení hranice
 • Narušení oblasti
 • Detekce změny scény
 • Detekce zarušení obrazu

Pokročilá

 • Rozpoznání typu objektu – osoba / vozidlo / kolo
 • Detekce opuštěného / chybějícího objektu
 • Detekce vstupu / výstupu z oblasti
 • Počítání objektů při překročení hranice
 • Detekce vzniku davu
 • Detekce / rozpoznání tváře
 • Čtení SPZ
 • Detekce vzniku požáru
img

Metadata

Metadata jsou detailní atributy rozpoznaného typu objektu z obrazu videa. Tyto atributy jsou ukládány u osob a vozidel. Následně lze s těmito atributy dále pracovat, jako například vyhledávat požadované objekty dle zadaných atributů.

Metadata osob

 • Pohlaví
 • Věk
 • Barva oblečení
 • Pokrývka hlavy
 • Batoh
 • Maska

Metadata vozidel

 • Barva
 • Značka
 • Model
 • Typ
img

Detekce / rozpoznání tváře

Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění.

Tento systém lze použít v bankách, supermarketech, střediscích, školách, stanicích a důležitých vstupech a výstupech. V porovnání s ostatními systémy, rozpoznání tváře od společnosti TVT nabízí levné a snadno ovladatelné řešení.

Detekce tváře

Detekce tváře díky sledování a analyzování scény, pořízení snímku a porovnání s ostatními tvářemi v obraze dokáže pořídit ostrý a jasně identifikovatelný snímek tváře osoby.

Rozpoznání tváře

Díky pokročilým algoritmům a optimalizovanému SOC čipu dokáže systém extrahovat klíčové aspekty tváře s vysokou efektivitou a snadno a rychle prohledávat databázi. Systém podporuje rozpoznání tváře v reálném čase, a to i na více kanálech současně.

img

Čtení SPZ

Kamery určené pro čtení SPZ umožňují rozeznávat registrační značky vozidel s vysokou přesností v reálném čase. Zejména jsou určeny pro aplikace kde je potřeba zachytávat registrační značku vozidla nebo pomocí přečtení značky otevřít vjezdovou bránu či závoru.

V kameře či rekordéru lze vytvořit databázi registračních značek. Na základě seznamu povolených SPZ můžete omezit vjezd pouze určitým vozidlům.

Příklady použití

 • Městské kamerové systémy
 • Parkoviště s omezeným vjezdem
 • Hotely
 • Vjezdy do areálů
 • a další...
img

Detekce vzniku požáru

Termokamera umožňuje měření teploty v definovaném bodu, měření teploty v definované zóně a to nejvyšší, nejnižší a průměrné teploty v zóně a dále umožňuje monitorovat nárůst teploty nad maximální, minimální nebo průměrnou stanovenou hranici, pokles teploty pod stanovenou maximální, minimální nebo průměrnou hranici a nárůst nebo pokles teploty o definovaný rozsah. Další funkcí termokamer je detekce ohně, kdy kamera detekuje specifický tvar a pohyb plamenů.

Příklady použití funkce měření teploty a detekce ohně

detekce nárůstu teploty - při překročení nastaveného limitu teploty může termokamera vyvolat alarmovou akci. Tato funkce je vhodná k hlídání technologických linek, skladových prostor, technologických procesů citlivých na teplotu apod.

detekce poklesu teploty - je možné sledovat netěsnosti chladících komor a boxů, nebo úniky chladících kapalin

detekce vzniku požáru - termokamera je schopna detekovat specifický tvar plamenů za současného nárůstu teploty a tím vznik požáru

img